Neuro Cultures & Clashes

Om kulturmødet mellem autister og neurotypiske Jeg ser autismen over for det neurotypiske som et kulturmøde. Clash of cultures. For jeg mener, der grundlæggende er væsensforskelle i vores måde at tænke på og opfatte verden på. Ligesom der er forskel på voksne og børn, på mænd og kvinder, på danskere og svenskere, på unge og gamle. Listen af modsætningspar er lang. Jeg havde et studie på universitet - det hedder ‘Kultur- og sprogmødestudier’. Dengang gik diskussionerne (det gør de sikkert stadigvæk) ivrigt på, om kultur har en ‘essens’, eller om kultur blot er en konstruktion. Diskussionerne gjorde mig så uendeligt træt. Og skismaet lever i bedste velgående. Det er blandt andet grunden til, at det kan provokere, hvis jeg siger mine tanker højt om, at der findes en bestemt autistisk kultur, en bestemt autistisk essens, som er væsensforskellig fra det neurotypiske. Jeg forstår ikke, hvorfor det kan provokere så meget. Men det har noget at gøre med at være angst for fordomme, angst for at sætte mennesker i bås. Men man kan være så bange for at kategorisere nogetsomhelst, at det ender med man heller ikke kan udtale sig kvalificeret om nogetsomhelst. Vi er nødt til at have kategorier for overhovedet at kunne tale om verden. Vi kan ikke bygge bro mellem verdener og forståelser, hvis ikke vi ved, hvor vi skal bygge broen, og hvor den skal ende – og hvilket område broen skal spænde over. Vi er nødt til at have noget at tale ud fra. Du kan læse en artikel om det på autismwhisper. Jeg kunne ikke have skrevet bedre selv, da det er nøjagtig den samme logik, der findes i min egen hjerne. Der er ikke grund til opfinde den dybe tallerken igen. Forklaringen finder du her. Hele tiden at blive skudt i skoene, at ‘sådan er alle med .... jo ikke”, er enormt anstrengende. For det har jeg jo heller aldrig påstået. Jeg orker ikke at begynde med et hav af forbehold, hver eneste gang jeg skal udtale mig om noget. For der er områder af livet, hvor der ER væsensforskelle. Jeg tror ikke på, at alt er en 'konstruktion' – for det er i princippet det samme som at sige, at INTET er en konstruktion. Logisk set er denne tankegang en filosofisk kortslutning. Jeg tror heller ikke på, at alt er ren essens, for der vil altid være noget, der flytter, udvikler og forandrer ting.